Управљање Потражњом

САП водич за управљање потражњом: МД61, МД62, МД04, МД74, МД75

Шта је управљање потражњом? Планирани независни захтеви (ПИР) користе се за обављање функција управљања потражњом. Планирани независни захтев садржи једну планирану количину и један датум за ма