Експертни Систем У Аи

Стручни систем у вештачкој интелигенцији: шта је, примене и пример

Шта је стручни систем? Експертни систем је дефинисан као интерактиван и поуздан систем одлучивања заснован на рачунару који користи чињенице и хеуристику за решавање сложених проблема одлучивања