Истраживачко Тестирање

Шта је истраживачко тестирање? Технике са примерима

Истраживачко тестирање се бави откривањем, истраживањем и учењем. Ово наглашава личну слободу и одговорност индивидуалног тестера.