Хаммингов Код

Хаммингов код: Примери исправљања грешака

Шта је грешка? Пренети подаци се могу оштетити током комуникације. На њега ће вероватно утицати спољна бука или други физички кварови. У таквој ситуацији, улазни подаци не могу бити сам