Монгодб Индекси

МонгоДБ Водич за индексирање - пример цреатеИндек (), дропиндек ()

Индекси су веома важни у било којој бази података, а ни са МонгоДБ -ом се не разликује. Употреба цреатеИндек (), гетиндекес () дропиндек () објашњена је у водичу.