Паралелно Тестирање

Шта је паралелно тестирање? Дефиниција, приступ, пример

Паралелно тестирање је дефинисано као тип тестирања софтвера, који истовремено проверава више апликација или поткомпоненте једне апликације како би се смањило време тестирања.