Позитивна Вс Негативна

Позитивно тестирање и негативно тестирање са примерима

Тестирање софтвера је процес верификације и валидације софтвера или апликације и провјерава да ли ради како се очекује.