Постгрескл Унион

ПостгреСКЛ Унион, Унион АЛЛ са примерима

Шта је ПостгреСКЛ Унион? Оператор ПостгреСКЛ УНИОН користи се за комбиновање скупова резултата из више израза СЕЛЕЦТ у један скуп резултата. Било који дуплирани ред из резултата СЕЛЕЦТ ста