Скл Команде

СКЛ команде: ДМЛ, ДДЛ, ДЦЛ, ТЦЛ, ДКЛ са примером упита

Шта је СКЛ? СКЛ је језик базе података дизајниран за преузимање и управљање подацима у релационој бази података. СКЛ је стандардни језик за управљање базом података. Сви РДБМС системи попут Ми