Замена Разлога

Разлози за замену ОВРК у САП -у

Замена разлога је процес који контролише како систем врши избор производа. Разлог за замену је потребан када се догодила радња замене материјала. Дефинише испод ствари