Умл Дијаграм Активности

Дијаграм активности у УМЛ -у: симбол, компоненте и пример

Шта је дијаграм активности? Дијаграм активности је дефинисан као УМЛ дијаграм који се фокусира на извршавање и ток понашања система уместо на имплементацију. Такође се назива и објектно оријентисана